?

Log in

No account? Create an account
живий щоденник вокально-інструментального гурту "Гуцул Каліпсо" [entries|archive|friends|userinfo]
Гурт "Гуцул Каліпсо"

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

28.10.12 м. Брест, Білорусь, Men's Fest [Oct. 23rd, 2012|11:46 pm]
Гурт "Гуцул Каліпсо"

da_hedge_hog
Man's FEst_1
Man's FEst_2
LinkLeave a comment

27.10.12 м.Луцьк, паб "Оболонь" [Oct. 23rd, 2012|11:42 pm]
Гурт "Гуцул Каліпсо"

da_hedge_hog
afisha_lutsk
LinkLeave a comment

26.10.12 м. Ужгород, паб "Арена" [Oct. 23rd, 2012|11:41 pm]
Гурт "Гуцул Каліпсо"

da_hedge_hog
afisha_uzhgorod
LinkLeave a comment

Чого? [May. 29th, 2011|11:43 pm]
Гурт "Гуцул Каліпсо"

silkmann
А чого це Гуцул Каліпсо зник з переліку учасників трибьюту Братів Гадюкіних?
Link2 comments|Leave a comment

3 Грудня 2010 г. в 21:00 - Концерт [Nov. 22nd, 2010|02:02 pm]
Гурт "Гуцул Каліпсо"

one_track_ninja
Після тривалого затишшя, повернувшись з Довбушських печер та наївшись вдосита буковинської мамалиги з бринзоу, з-під теплої ковдри виринають мотиви всім відомого гуцул-хоп-ейсід-джаззу. Місце зустрічі не змінне: Бочка на Хмельницького, місто зустрічі - Київ.
Link1 comment|Leave a comment

Гуцул Каліпсо на фестивале «Країна мрій — 2006» [Feb. 6th, 2010|01:52 pm]
Гурт "Гуцул Каліпсо"

ev9eniy
Гуцул Каліпсо на фестивале «Країна мрій — 2006» (torrents.ru)
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]